Fethullah Gülen’den Hâcet Duası

w2

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasa taslağına ilişkin ilk değerlendirmesinde darbe dönemlerini hatırlatan Fethullah Gülen, son açıklamasında sabır tavsiyesinde bulunmuş, fırtınalı dönemlerde istikâmet, sabır ve hâcet duası önermişti.

 

Fethullah Gülen’in fgulen.com sitesinde, “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yaptığı hâcet duası” başlığıyla dua ve Gülen’in duayı okuma görüntüleri yayınlandı.

 

Gülen’in okuduğu Hacet duası görüntüleri ve Türkçe anlamı..

 

 

Allahım ümmet-i Muhammedi mağfiret eyle. Allahım ümmet-i Muhammedi ıslâh eyle.

Hâlim ve Kerîm Allah’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim.

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana ma’tuf olup da gidermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma, Yâ Erhame’r-Râhimîn.

Allahım, Sen kulların arasında ihtilaf edegeldikleri şeylerde hüküm verirsin.

Yüce ve azîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Yedi semânın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi’ni tesbih ederim.

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Allahım düşmanlarımıza karşı bize yardım et.

Allahım haset edenlere karşı bize yardım et.

Allahım hizmetimize haset edenlere karşı bize yardım et.

Allahım bize zulmedenlere karşı bize yardım et.

Allahım bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.

Allahım bize tuzak kuranlara karşı bize yardım et.

Allahım bizi aldatanlara karşı bize yardım et.

Allahım hakkımızda kötülük planlayanlara karşı bize yardım et.

Allahım aleyhimizde konuşanlara karşı bize yardım et.

Allahım başımıza kötülük gelmesini gözetleyenlere karşı bize yardım et.

Allahım onları sana havale ediyoruz. Onları emellerine ulaştırma.

Ey izzet ve celâl sahibi! Zat’ının hakkı için, sıfatlarının hakkı için, esma-i hüsnanın hakkı için, Efendimiz Muhammed Mustafa’nın şefaati, hürmeti ve hakkı için, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin şefaat, hürmet ve hakları için, Abdülkadir el-Geylânî’nin hürmet ve hakkı için, Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin hürmet ve hakkı için, Şeyh el-Harrânî’nin hürmet ve hakkı için, Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî’nin hürmet ve hakkı için, Şeyh Ma’ruf el-Kerhî’nin hürmet ve hakkı için, İmam Rabbânî’nin hürmet ve hakkı için, Muhammed Bahauddin en-Nakşibendî’nin hürmet ve hakkı için, Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin hürmet ve hakkı için, Bediüzzaman’ın şefaat, hak ve hürmeti için onlara karşı bize yardım et. Efendimiz Muhammed’e O’nun âl ve ashâbına salât u selâm eyle.

Related posts

Top